Zapisz w schowku
Stwórz nowy schowek

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

lider zielonej transformacji

Faktyczne istnienie zmian klimatycznych jest niepodważalne, a skutki tych zmian będą jedynie narastać, jeśli nie rozpoczniemy działań już teraz. Przyroda nie ustępuje, zatem konieczne jest, abyśmy działali stanowczo i szybko. Nasz kraj stoi na czele państw, które aktywnie uczestniczą w negocjacjach dotyczących klimatu.

Europejski Zielony Ład postawił sobie ambitne cele, takie jak osiągnięcie neutralności klimatycznej i niezależności od surowców naturalnych w gospodarce do 2050 roku. Producentów odzieży, elektroniki, budownictwa i tworzyw sztucznych zachęca się do projektowania produktów, które można łatwo przetworzyć lub naprawić. Komisja Europejska planuje wprowadzenie standardów oceniających szczegółowo wpływ wszystkich usług i produktów na środowisko.

Wyzwania związane z energią stają się coraz bardziej palące, zwłaszcza w kontekście wzrostu elektryfikacji ogrzewania, transportu i popularności klimatyzacji. Ostatnie dane pokazują, że ilość pomp ciepła, pojazdów elektrycznych i klimatyzowanych powierzchni w gospodarstwach domowych stale rośnie, odpowiednio o 62% i 37% rok do roku. Odpowiedzią na to wyzwanie są odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika, która obecnie rozwija się dynamicznie. Do końca 2022 roku moc mikroinstalacji fotowoltaicznych przekroczyła już 9,2 GW, z czego ponad 99% energii pochodzi głównie z tego źródła. Co więcej, prosumenci przyczynili się do wprowadzenia aż 3,1% krajowej generacji energii elektrycznej do sieci. W połączeniu z magazynami energii, odnawialne źródła energii zdają się być najbardziej konkurencyjnym i przyszłościowym rozwiązaniem.

Głównym celem Zielonej Transformacji jest przede wszystkim uświadomienie społeczeństwa, że konieczne jest podjęcie konkretnych działań w celu zapobieżenia autodestrukcji. W tym kontekście kluczowe są wszelkie informacje techniczne oraz wsparcie finansowe stworzone przez Europejski Zielony Ład. Jakie korzyści niesie ze sobą wprowadzenie zmian?

 • Ochrona czystej wody, świeżego powietrza, żyznych gleb i różnorodności gatunkowej,
 • Uzdrowienie fauny i flory,
 • Budowa energooszczędnych budynków,
 • Realizacja możliwej niezależności energetycznej, co za tym idzie, redukcja importu,
 • Dostępność zdrowej i przystępnej cenowo żywności,
 • Produkcja trwałych produktów, które można poddać recyklingowi po zakończeniu eksploatacji,
 • Rozwój ekologicznego transportu publicznego,
 • Tworzenie nowych miejsc pracy sprzyjających przywracaniu zdrowego środowiska naturalnego.

Głównym postulatem Zielonej Transformacji jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Europejski Zielony Ład dąży do stworzenia pierwszego w historii Europejskiego Prawa Klimatycznego, które przyczyni się między innymi do:

 • Utrzymania stałej neutralności klimatycznej,
 • Całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Stworzenia przewidywalnego środowiska biznesowego dla inwestorów i przemysłu, działającego z poszanowaniem dla środowiska naturalnego,
 • Ustanowienia gospodarki niskoemisyjnej,
 • Eliminacji gospodarki zużywającej nieodnawialne zasoby naturalne,
 • Stworzenia 160 milionów nowych, zielonych miejsc pracy,
 • Ekologizacji 35 milionów budynków,
 • Odbudowy ekosystemów,
 • Wzmocnienia obszarów chronionych i powiększenia obszaru rolnictwa ekologicznego,
 • Połączenia systemów energetycznych (Smart Grid),
 • Rozwoju zrównoważonego i zdrowego systemu żywnościowego.


pixel