Zapisz w schowku
Stwórz nowy schowek

DANE FIRMY

Dane firmy TERMECO

TERMECO Tchórzewscy sp. j.
ul. Długa 5, 20-346 Lublin

sprzedaz@termeco.pl


Podmiot wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000004678, NIP: 712-010-38-87,REGON: 430517598

Telefon: 81 744 22 23
Telefon: 81 744 49 32
Fax: 81 444 50 85

Inspektor Danych Osobowych: dane@termeco.pl

pixel